Revideret d. 21.2.2020

Sådan behandler Ubbely Krisecenter dine oplysninger

Vi behandler oplysninger om dig, når du kontakter os, og når du anvender vores hjemmeside. Vi er dermed dataansvarlige og ifølge loven (Databeskyttelsesforordningen) forpligtede til at oplyse dig om en række informationer, når vi behandler personoplysninger om dig.

Vores behandling af dine oplysninger

Når du besøger vores hjemmeside, registrerer vi forskellige oplysninger om, hvordan du bruger hjemmesiden af hensyn til funktionalitet, statistik og brugervenlighed. Det sker ved hjælp af cookies. Oplysningerne behandler vi på baggrund af dit samtykke (artikel 6, stk. 1, litra a).

Vi registrerer også oplysninger om dig, når du kontakter os via mail. Oplysningerne behandler vi på baggrund af vores legitime interesse i at kunne besvare din henvendelse (artikel 6, stk. 1, litra f).

Andre modtagere af dine oplysninger

Vi kan videregive dine oplysninger til relevante databehandlere, som vi har indgået databehandleraftaler med. I visse tilfælde overfører vi oplysninger til databehandlere udenfor EU, som alle er på den af EU Kommissionen godkendte EU-US Privacy Shield-liste.

Opbevaring af dine personoplysninger

Vi sletter oplysningerne om dig, når formålet med behandlingen er opfyldt eller ikke længere er relevant.

Dine rettigheder

Når vi behandler oplysninger om dig, har du i visse tilfælde ret til at bede om at:

  • Få at vide, hvilke oplysninger om dig, som vi behandler, og du har ret til at se oplysningerne
  • Få rettet oplysninger om dig, som du mener er forkerte
  • Få slettet oplysninger om dig, inden vores slettefrist indtræffer
  • Få begrænset vores brug af dine personoplysninger
  • Få transmitteret dine personoplysninger til en anden dataansvarlig.

Du har også i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger.

Kontaktinformationer

Har du spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger, eller ønsker du at gøre brug af dine rettigheder, kan du kontakte os:

Dataansvarlig:   Ubbely Krisecenter ApS

CVR:                  39481812

Adresse:            Stationsvej 2B, 3660 Stenløse

Telefon:            2713 1710

Email:               mail@ubbelykrisecenter.dk

Klage over behandling af personoplysninger

Du har ret til at klage til Datatilsynet over vores behandling af dine personoplysninger. Du kan finde Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.