Tagarbejde

Thor & Spelling ApS har specialiseret sig i udskiftning af  tage.

Skal du have lagt nyt tag er Thor og Spelling den rette samarbejdspartner.

Der skal træffes mange valg, når taget skal udskiftes herunder.

  • Hvilken tagbelægning I ønsker?
  • Efterisolering?
  • Ønsker I ovenlysvinduer, kviste mm.
  • Udnyttelse af loftrum?

Vi vejleder jer så de rigtige valg træffes inden opstart.

Vi kommer ud og tager en samtale i forbindelse med tilbudsgivning. Her vil vi vejlede jer og i fællesskab finde den rette løsningen som opfylder jeres ønsker samt sikrer et slutresultat, der opfylder alle regler og god byggeskik.

Inden opstart på projektet lægger vi en plan for byggeriet. Dette giver jer et overblik over processen. Derudover vil  vi altid anbefale et ugentligt byggemøde, hvor vi gennemgår projektet, tager en status på byggeriet  og eventuelt spørgsmål til byggeriet vil blive afklaret.