Bestyrelse

Arne Kaae

Bestyrelsesformand
ak@dripmate.eu

Cand. Pharm

Ansat hos Novo Nordisk i mere end 30 år, fornyelig Senior Vice President, leder af global marketing og forretningsudvikling, Diabetes Care Business.

Karsten Lollike

Bestyrelsesmedlem

MD 1990, Ph.D. 1997, E*MBA 2008

Aktuelt Corporate Vice President, QPPV – Novo Nordisk A/S, Global Safety

Klinisk erfaring med infusionssystemer, udviklingserfaring, regulatorisk erfaring, erfaring med devices, Europæisk salg indenfor pharma samt erfaring med sikkerhed og kvalitet.

Bo Eklund

Bestyrelsesmedlem

Cand. Merc. Aud

Betydelig ledelseserfaring bl.a. direktør i SAS Handling, Bombardier Transportation A/S, Loomis Danmark samt ikke mindst som Senior Vice president Falck Europa.

Henrik Oehlenschlæger

Bestyrelsesmedlem

Advokat (H)
Medlem af advokatrådet, formand for advokatsamfundets responsumudvalg, beskikket som medlem af Dommerudnævnelsesrådet.

Erfaring med selskabsret, kontrakt- og entrepriseret samt alle områder indenfor fastejendom. Benyttes som mødeleder ved repræsentantskaber og generalforsamlinger. Procedurevant.

Carsten Berger

Bestyrelsesmedlem

Ejendomsmægler (deponeret). Økonomisk og finansiel baggrund. Arbejde i Danmark, EU og virksomheder uden for EU. Mange bestyrelsesposter, herunder også som formand og næstformand for selskaber noteret på Københavns Fondsbørs NASDAQ OMX